Praktisch

Op dit onderdeel van de site vindt u de praktische informatie over de opleiding.

Duur, studiebelasting, dagprogramma

De opleiding duuurt twee jaar. 

De studiebelasting van de opleiding is 97 ECTS. Dit komt overeen met een wekelijkse zelfstudiebelasting van 15-20 uur.

De lesdagen zijn wekelijks of om de week op woensdag en/of donderdag, in totaal circa 45 dagen.

De opleiding is Nvao geaccrediteerd. 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld - en toegankelijk - voor artsen. 

Toetsing

Toetsing vindt veelvuldig plaats om studenten voortdurend feedback te kunnen geven op hun studievoortgang. Leerstof van de VUB over de (dissectie)anatomie wordt bijvoorbeeld mondeling getoetst op de snijzaal. Vaardigheden m.b.t. het klinisch redeneren en de gewrichtsdiagnostiek worden op SOMT competentiegericht getoetst aan de hand van (papieren) casuïstiek. De opleiding wordt afgesloten met een Masterthesis, een geschreven rapport en een mondelinge verdediging naar aanleiding van een door de student uitgevoerd wetenschappelijk project dat relevant is voor de manuele geneeskunde. Na het succesvol afronden van de tentamens en de Masterthesis verleent de VUB aan de student het masterdiploma (MSc Manuele Geneeskunde).

 

Rooster

Het rooster, voor zowel de onderdelen verzorgd op SOMT als de onderdelen in Brussel, wordt z.s.m. bekend gemaakt op deze site.

Voorwaarden

Het VUB examen- en studiereglement is van toepassing. De organisatorische en financiële regelingen geschieden via SOMT, waarbij de betalings- en annuleringsvoorwaarden van SOMT van toepassing zijn.

Locatie

Het onderwijs bij SOMT vindt plaats op Softwareweg 5, 3821 BN te Amersfoort. De snijzaalpractica en Medische beeldvorming (totaal 5x2 dagen) vinden plaats aan de VUB, waarbij in overnachtingen door SOMT wordt voorzien. 

Voorlichting

SOMT organiseert met enige regelmaat voorlichtingsbijeenkomsten. De data worden vermeld op de site.

Download de Powerpoint handout van de voorlichtingsbijeenkomst.

Contact en vragen

Voor meer informatie over de opleiding en eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Organisatorische vragen
Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen via university@somt.nl.

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met prof. dr. Scafoglieri via e-mail of 0032 2477 4416.

Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd