De Master Manuele Geneeskunde

In samenwerking met de Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) biedt SOMT een universitaire opleiding die artsen opleidt tot MSc Manuele Geneeskunde. U wordt hiermee breed georiënteerd klinisch topexpert in de diagnostiek en behandeling van musculoskeletale aandoeningen. Op deze site leest u er alles over. 

         

Curriculum

In deze 2-jarige opleiding staat in eerste instantie de diagnostiek van musculoskeletale aandoeningen van de wervelkolom en extremiteiten op de voorgrond. Dit geschiedt zowel vanuit principes van functiediagnostiek van gewrichten, spieren en zenuwen, zoals kenmerkend voor de manuele geneeskunde, als ook vanuit de meer structuurgerichte en beeldvormende medische diagnostiek. Naast het specifiek functie- en provocatieonderzoek van gewrichten is ook aandacht voor injectietechnieken aan de extremiteiten. Ook komt een selectie van manuele behandeltechnieken en oefentherapie aan bod.

Onderwijsvormen

Veel van de voorwaardelijke kennis over (functionele) anatomie en artrokinematica wordt per lichaamsregio aangeboden door experts van de VUB. Sommige van deze lessen vinden plaats aan de VUB, alle overige aan SOMT. Praktijkgerichte toepassing vindt plaats in de vorm van geïntegreerd theoretisch-praktisch onderwijs verzorgd door de SOMT en de SMG samen. Dit onderwijs wordt sterk gestuurd door de praktijk en studenten worden nadrukkelijk gestimuleerd hun casuïstiek en vragen/problemen uit de praktijk mee naar het onderwijs te nemen. Daar vindt training plaats in het klinisch redeneren en de klinische besluitvorming, waarbij de principes van Evidence-Based Medicine het uitgangspunt vormen.

Vaardigheden

Er is ruim aandacht voor het trainen van vaardigheden op het gebied van gewrichtsdiagnostiek, injecteren en interpreteren van medische beeldvorming. De geleerde kennis en vaardigheden worden verder uitgebreid getraind in praktijkstages. Zie onder Programma voor een nader overzicht van de lesonderdelen.

Aanvullende opleidingen en cursussen

Aanvullende opleidingen
Door een unieke samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, SOMT University of Physiotherapy en de Stichting manuele geneeskunde is er een geïntegreerd Certificaat (CAS), Diploma (DAS) en Master-traject ontstaan voor een brede groep van artsen met verschillende aspiraties.

De CAS opleiding is de basiscursus met een praktijkgerichte introductie in MG (diagnostiek, klinisch redeneren en makkelijk toepasbare therapeutische interventies) en is een onderdeel van de DAS opleiding. Deze leidt op tot een door European Scientific Society of Manual Medicine (ESSOMM) erkend diploma. CAS en DAS zullen u op basis van evidence based medicine en evidence based practice veel eyeopeners en inzichten opleveren voor uw dagelijkse praktijk.

Kroon op de CAS/DAS opleiding is het daarop aansluitende universitaire curriculum dat artsen opleidt tot Master of Science (MSc) Manuele Geneeskunde. De afgestudeerde arts is een breed georiënteerde klinische topexpert in de diagnostiek van Musculoskeletale aandoeningen.

De CAS, DAS opleidingen vinden plaats in Amersfoort in de vorm van geintegreerd en praktisch onderwijs, verzorgd door SOMT University of Physiotherapy.
De MSc opleiding wordt verzorgd door de Vrije Universiteit Brussel.

Inschrijven open dag CAS / DAS

Inschrijven opleiding CAS

Aanvullende cursus
Ieder jaar organiseert SOMT het Nationaal Symposium Musculoskeltale therapie en Geneeskunde. Dit symposium is uitermate interessant voor artsen. Houd onze LifeLong Learning kalender in de gaten voor nieuwe data.

Meer informatie en aanmelding

Unieke samenwerking

De nieuwe universitaire opleiding Manuele Geneeskunde voor artsen is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT), de Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) en de dienst Experimentele Anatomie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

In de jaren zeventig van de vorige eeuw startte de SMG in Eindhoven de gemeenschappelijke opleiding Manuele Geneeskunde en Manuele Therapie. Na jaren van innige samenwerking kwamen daaruit voort SOMT en de Artsenleergangen van de SMG. Onlangs hebben zij opnieuw de handen ineengeslagen om hun jarenlange expertise in de diagnostiek en behandeling van musculoskeletale aandoeningen van de wervelkolom en de extremiteiten met elkaar te delen en in te zetten voor onderwijsdoeleinden. Zoals bekend heeft SOMT sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit Brussel, dat o.a. concreet is uitgemond in een universitaire vervolgopleiding in de manuele therapie (MSc) voor SOMT-afgestudeerde manueeltherapeuten. Ook bestaat er veel uitwisseling van docenten en expertise tussen beide instellingen.

Met het samenbrengen van de specifieke onderwijsexpertise van SOMT, de SMG en de VUB is het mogelijk geworden een universitaire opleiding tot stand te brengen om artsen op te leiden tot MSc Manuele Geneeskunde, als breed georiënteerd klinisch topexpert in de diagnostiek en behandeling van musculoskeletale aandoeningen. Gezien de hoge incidentie en prevalentie van dergelijke aandoeningen kunnen veel patiënten binnen het veld van de huisartsgeneeskunde, sportgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en de poliklinieken pijnbestrijding optimaal gebruik gaan maken van de expertise van deze nieuw opgeleide artsen.

Presentaties